İnternet değişim kuralları

1 Genel Hükümler

1.1 Bu Sözleşme, İnternet hizmeti yoluyla elektronik para değişimi hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin prosedürü belirler.
1.2 "Çevrimiçi hizmet" terimi, elektronik ve dijital para alışverişi için çevrimiçi bir kaynak anlamına gelmektedir.
1.3 Kullanıcı, çevrimiçi hizmeti kullanmak isteyen bir kişi veya kurumdur.
1.4 Kullanıcı ve Web Sitesi toplu olarak Taraflar olarak anılacaktır.
1.5 Taraflar, elektronik ortamda akdedilen bu Sözleşmenin kağıt belge ile aynı hukuki güce sahip olduğunu ve Kullanıcı (gerçek veya tüzel kişi) ile belirli bir hizmet türünü sağlayan Taraf arasındaki ilişkiyi düzenleyeceğini kabul eder.
1.6 Sözleşme, Kullanıcının İnternet Hizmeti tarafından sağlanan hizmetler için İnternet Hizmetinin web kaynağı üzerinden bir başvuru göndererek kaydettiği halka açık bir tekliftir.

2 Anlaşmanın Amacı
2.1 Web Sitesi-Hizmet, bu Sözleşmenin 4. paragrafında açıklanan hizmetleri sağlar.
2.2 Kullanıcı, Sözleşmede tanımlanan hüküm ve koşullara tabi olarak, ücretini ödemek için İnternet kaynağının hizmetlerini kullanır.

3 Tarafların hak ve yükümlülükleri

3.1 İnternet Hizmeti şunları yapacaktır:
3.1.1 Bu Sözleşmede öngörülen standartlara tabi olarak çevrimiçi cüzdanların ve diğer sistemlerin sanal para birimi dönüşümlerini gerçekleştirin.
3.1.2. İnternet Hizmeti üzerinden para işlemleri gerçekleştirme sürecinde Kullanıcılara her türlü desteği (teknik ve bilgilendirici) sağlamak.
3.1.3. Tamamlanan takas işlemlerinin ayrıntılarının (Kullanıcıların kişisel verileri, takas işleminin ne zaman gerçekleştirildiği, tutarı, diğer bilgiler) anonimliğini korumak ve bu bilgileri yalnızca bu işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılara sağlamak. Ödeme hizmeti sistemleri ile farklı yönlerdeki para işlemlerine ilişkin veriler "Gizli" statüsündedir ve açıklanmayacaktır.
3.1.4 Kullanıcılara verilen ikramiye ve indirimlere ilişkin verileri dikkate almak.
3.2 Kullanıcı şunları yapacaktır:
3.2.1 Hızlı nakit işlemleri için doğru bilgi ve ayrıntıları sağlayın.
3.2.2 Kullanılan e-posta adresi hakkında doğru bilgi verin.
3.2.3 Çevrimiçi e-posta adreslerine sistem e-postaları almaları için olanaklar sağlayın. Bir bilgisayar, akıllı telefon veya diğer elektronik ekipmanları kullanarak internete nasıl erişileceğini bilmek. Bir İnternet kaynağına güvenli bir bağlantı kurmak için en son antivirüs yazılımını kullanın.
3.2.4 İşbu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına harfiyen uymak.

4 sağlanan hizmetler
4.1 Çevrimiçi hizmet elektronik para alışverişi gerçekleştirir.
4.2 Çevrimiçi Hizmet, Kullanıcının işlemlerde kullanılan fonlara sahip olmasının yasallığını doğrulamakla yükümlü değildir.

5 Elektronik para alışverişine ilişkin yönetmelik
5.1 İşlemlerin gerçekleştirilmesi ancak Kullanıcıdan takas için öngörülen fonların alınmasından sonra başlar. Fonlar 20 dakika içinde Kullanıcının hesabına aktarılmazsa, başvuru takasçının güvenlik hizmeti tarafından otomatik olarak iptal edilir. Ödeme talebi belirtilen süreden sonra alınırsa (kripto para birimi için 90 dakika), Kullanıcıdan paranın kredilendirilmesi sırasında geçerli olan döviz kuru üzerinden gerçekleştirilecektir.
5.2 Fonlar Kullanıcı tarafından belirtilen hesaba aktarıldıktan sonra işlem tamamlanmış sayılır.
5.3 Kullanıcı başlatılan işlemi sonlandıramaz veya değişim için gönderilen parayı iade edemez.
5.4 Başvuruda belirtilen miktarla eşleşmeyen bir miktar alınırsa, çevrimiçi hizmet değişimi geciktirebilir. Kullanıcı Teknik Destek ile iletişime geçtikten ve işlem sırasında geçerli olan döviz kuru üzerinden fiilen kredilendirilen tutarın ödemesini gerçekleştirdikten sonra.
5.5 Kullanıcı geçersiz veya bloke edilmiş bilgiler belirtmişse, takas işlemi kesintiye uğrar. Fonlar, maddeye uygun olarak teknik destek başvurusu temelinde Kullanıcının hesabına yatırılacaktır.

6 Tarafların garanti ve sorumlulukları
6.1 Hizmet, Kullanıcının hizmet işlevlerini yetersiz kullanmasından ve elektronik fon alışverişi için standart başvuru formundaki herhangi bir maddeyi doldururken yaptığı yanlış hesaplamalardan maddi ve manevi olarak sorumlu değildir. Para yanlış hesaba yatırılmış olsa bile, iptal veya iade söz konusu değildir.
6.2 Çevrimiçi Hizmet, Kullanıcının gerekli ekipmanın tamamını veya bir kısmını kullanamamasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.
6.3 Online selfservis, bankaların ve ödeme sistemlerinin işlemde hata veya gecikmelere neden olan eylemlerinden sorumlu değildir.
6.4 Online selfservis, kullanıcının ücretler, işlemin karlılığı ve diğer sübjektif hususlar hakkındaki yanlış anlamalarından kaynaklanan maliyetlerden, kayıplardan veya gelir eksikliklerinden sorumlu değildir.
6.5 Hizmet, banka havaleleri veya ödemelerin yapılmasındaki hatalar/gecikmeler nedeniyle ortaya çıkan farklı nitelikteki masraflardan sorumlu olmayacaktır.
6.6 Kullanıcı, fonların meşru sahibi olduğunu ve takas işlemleri için elektronik para kullanmak için yasal nedenleri olduğunu kanıtlar.
6.7 Kullanıcı, Web Hizmetini kullandığı sırada, Kullanıcının bulunduğu ülkenin yasalarına uygun olarak reşit olduğunu garanti eder.

7 Bilgilerin değiştirilmesi
7.1 Bu Sözleşme İdare tarafından herhangi bir zamanda tadil edilebilir veya değiştirilebilir. Aynı zamanda tüm değişiklikler web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

8 Mücbir Sebepler
8.1 Sözleşmenin tarafları, mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki gecikmelerden dolayı her türlü sorumluluktan muaftır. Bunlar: doğal afetler, düşmanlıkların patlak vermesi, yangın, patlama, terörist saldırı, sel, isyan, hacker saldırısı, kitlesel sivil huzursuzluk. Bunlar arasında elektrik şebekesinin yokluğu veya arızası, internet ve iletişim hizmetlerine, diğer sistemlere ve ağlara sınırlı erişim de yer almaktadır.